Bytové domy – několik příkladů našich realizací

BD Zličín

BD Vrchlického

BD Veselská

BD Kamýk

Hornoměcholupská

Rezidence Garden Towers

BD U dubu Praha

BD Jahodnice

BD Letovská

Fotky ze samotné realizace